Fix các lỗi Upload file trong wordPress

Administrator

Ngọc Điệp Hoàng
Thành viên BQT
ADMINISTRATOR
Fix lỗi thông báo "Xin lỗi, loại tập tin này không được phép vì lý do an ninh". hoặc khi dùng wp bản tiếng Anh: “Sorry, this file type is not permitted for security reasons.”

Mở file wp-config.php tại thư mục gốc chứa website trong hosting.
Thêm dòng sau:
Mã:
define('ALLOW_UNFILTERED_UPLOADS', true);
vào ngay bên trên đoạn thông báo dưới đây trong file wp-config.php
Mã:
/* That's all, stop editing! Happy blogging. */

Sau đó bạn có thể upload mọi định dạng file lên wordpress. Nếu không biết chỉnh bằng tay, hãy cài plugins được đính kèm dưới đây vào là được.

Nếu muốn chỉ các định dạng file cụ thể mới được phép tải lên thì sử dụng đoạn mã sau.
Mã:
function free_wp_tp_enable_extended_upload ( $mime_types =array() ) {
 
  // The MIME types listed here will be allowed in the media library.
  // You can add as many MIME types as you want.
  $mime_types['gz'] = 'application/x-gzip';
 
  // If you want to forbid specific file types which are otherwise allowed,
  // specify them here. You can add as many as possible.
  unset( $mime_types['bin'] );
 
  return $mime_types;
}
 
add_filter('upload_mimes', 'free_wp_tp_enable_extended_upload');
Thêm chúng vào file funtion.php trong thư mục theme của bạn. Và chỉnh lại các định dạng cần upload trong đoạn code trên.
Hoặc thêm đoạn mã trên thay thế cho đoạn mã tại dòng 12 trong file plugin đính kèm phía dưới. và nhớ chỉnh các định dạng file cụ thể cần upload trong nội dung đoạn mã bên trên.
 

Đính kèm

 • freewptp-plugin.zip
  594 bytes · Lượt xem: 2
Sửa lần cuối:
Top