Năm 2018, content nó có còn vị trí độc tôn nữa không

visatantam

New Member
Năm 2018 google thay đổi và nâng cấp hai thuật toán chính là google panda và google penguin nhằm thắt chặt hoạt động của các trang website hơn nữa. Bạn cần phải cập nhật và thay đổi phương thức hoạt động sao cho đảm bảo được nội dung mà vẫn phải dữ được vị trí xếp hạng của google.

Bạn nên nhớ nội dung lúc nào cũng là vua nhé . Khi làm nội dung website cần chú ý thêm :
- Đặt chỉ số di động lên đầu tiên
- Sự gia tăng của tìm kiếm bằng hình ảnh
- Phổ biến hơn về các trích đoạn nổi bật và những câu trả lời nhanh
- Và cần chú ý thêm tìm kiếm bằng giọng nói (voice search) và sự hỗ trợ kỹ thuật số (digital assistants)
 
Top